With Catalan Arts, Institut Catalan des Entreprises Culturelles. Generalitat de Catalunya.